Sekretess

Sátnerádju.net sparar användares IP-address och åtkomsttid för att motarbeta dataintrång och missbruk. Loggar sparas i upp till 6 månader.

Sátneradju.net använder cookies för att koppla en klient till rätt användarprofil.

Användarprofiler och studieresultat sparas anonymiserat.

Ovanstående data används även för att ta fram besöksstatistik och förbättra tjänstens funktion.

Frågor? Kontakta Ulf Åström.